#USPOMENA
Koliko života ostane na stranicama, a koliko u laticama?

Reci mi prije no što mi poželiš miran san.