#ŠIRINA
  Jedan mi otvara prozor,
drugi mi zatvara obzor.


   Ja ih spajam i šapučem daljini:
- Granica vidnog polja nije kraj.