#PROZORI

                                                             
45 otvorenih prozora, a tek je prvi dan.