#DIO
            Jagodice mojih prstiju su čuvale moj god.
Koji dio tebe je bio tako prepoznatljiv kao što si rekao da je moj hod?