#POSLANOSve što smo ikad napisali
sam isprintala i čuvala
u kutiji kao pisma.


Dok sam držala u ruci papire
još tople od printera,
pitala sam se koliko zračne udaljenost
su prošla sva ta naša slova?